Fagområder…

Vårt kjerneområde er strafferett, men vi tilbyr også bistand i sivile saker og tjenester rettet spesielt mot næringslivet. Ved å velge fra menyen under kan du lese mer om de enkelte fagområdene:Arv/testament

Arveloven regulerer hva som skjer med formuesgoder og forpliktelser som man etterlater seg ved sin død. Vi kan gi deg råd etter de alminnelige reglene i arveloven. Vanlige problemstillinger kan være:


  • Hva har jeg som ektefelle krav på?

  • Hva har jeg som livsarving krav på?

  • Hva har jeg som særkullsbarn krav på?

  • Hva skjer når ektefelle og særkullsbarn ikke er enige?

  • Mulighet til å sitte i uskiftet bo?

  • Hvordan kan jeg selv påvirke arven etter meg?

Testament

Feil og mangler ved kjøp av bolig, bil m.m.

Fartsovertredelser

Ruspåvirket kjøring

Krav om ny førerprøve

Strafferett

Tjenester til næringslivet

Ekteskap/skilsmisse

Ektepakt

Skilsmisse

Samboeravtale

Samlivsbrudd

Barnefordeling

Ved et samlivsbrudd er det viktig å bli enige om hvor barna skal bo. Man må også bli enige om hvor mye samvær barna skal ha med den forelder som de ikke bor med etter bruddet. Dette er spørsmål som ofte fører til konflikt mellom foreldrene. I følge barneloven skal det avgjørende være å komme fram til en ordning som er til det beste for barnet.

Foreldreansvar

Fast bosted

Samvær

Barnevern

Barnevernet har et ansvar for å se til at barna som vokser opp i Norge får tilstrekkelig god omsorg. Barnevernet kan gjøre alvorlige inngrep i en familie, og det er derfor viktig at foreldre ber om bistand i prosessen hvor barnevernet er inne i familien. AAV kan bistå deg som forelder i barnevernssak.

Undersøkelsessak

Hjelpetiltak

Akuttplassering

Omsorgsovertakelse

Samvær

Rettslig prøving

Arbeidsrett

Yrkesskade

Personskade

Trafikksaker