Om firmaet…

Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA ble etablert av Ellen Holager Andenæs, Vegard Aaløkken og Johnny Veum i 2004. Helene Elness ble tatt opp som partner  1. januar 2015 og Marijana Lozic 1. september 2016. Firmaet består av kvalifiserte, erfarne og engasjerte mennesker. Vårt kjerneområde er å forsvare anklagede mennesker under straffesaker for domstolene. Vi påtar oss alle typer forsvareroppdrag.

Alle saker forberedes grundig, slik at domstolene får et godt grunnlag for å treffe riktige avgjørelser. Vi setter ofte sammen forsvarerteam som kan iverksette egne undersøkelser eller foreta etterforskning. Før og under rettssaken gir vi våre klienter råd og veiledning om hva som vil skje, og om hvordan man bør opptre, slik at vedkommende føler seg trygg og sikker under prosessen.

Firmaet håndterer også sivile saker, særlig innen fagområdene erstatningsrett, arbeidsrett, familie-, arve- og skifterett og barnevernsrett. Firmaet tilbyr også bistandsadvokater.

Vi tilbyr enkelte tjenester spesielt utformet for næringslivet. Gjennom lang praksis har vi utviklet erfaring og kompetanse innen krisehåndtering for personer eller foretak i næringslivet. Gjennom rådgivning, pressehåndtering, veiledning og handling kan vi yte bistand i akutte situasjoner. I tillegg kan vi fungere som eksternt varslingsombud for bedrifter.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå for å løse din sak. Vi gir rask tilbakemelding, uten forpliktelser.